Zelfredzaamheid? Ja, mits….

Juni 2016

Ook het Burgerpanel dook op het actuele onderwerp ‘zelfredzaamheid’. Wat houdt dit nu eigenlijk in en wat verwacht de gemeente van de Rotterdamse burger als het gaat om zelfredzaamheid? Dat waren vragen waar we een antwoord op probeerden te krijgen. We onderzochten de verwachtingen rond de zelfredzaamheid van ouderen. Wat verwacht de oudere Rotterdammer zelf? Vanuit de ouderen kwam vooral naar voren dat het voeren van eigen regie een voorwaarde is om zelfredzaam te kunnen en willen zijn. Dus prima om zelf de handen uit de mouwen te steken, maar de voorzieningen vanuit de gemeente moeten dan ook wel toereikend zijn. Uiteindelijk hebben we aanbevelingen gedaan aan de hand van 3 onvermijdelijke peilers; mobiliteit, communicatie en de leefomgeving. We hopen dat het onze bevindingen en ons rapport een steuntje in de rug zijn voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Lees hier ons hele rapport.