We moeten nog steeds

December 2022

Van tijd tot tijd krijgen wij signalen dat er te weinig openbare toiletten in de stad zijn. En als ze er al zijn, zijn ze te smerig om er gebruik van te maken. Voor het Burgerpanel Rotterdam reden om de Zeiknota (nu Toiletnota genoemd) en ons advies tegen het licht te houden. In dat advies staat: ‘De noodzaak tot uitbreiding van het aantal openbare toiletvoorzieningen is boven alle twijfel verheven. En waar er voorzieningen zijn, zijn ze of onvindbaar, of ontoegankelijk of van een zodanige kwaliteit, dat ze niet of met walging gebruikt worden’. Rotterdam staat op de vijfde plaats van de meest toiletvriendelijke gemeente volgens de Toiletalliantie. Toch valt er volgens Stadsbeheer nog wel wat te verbeteren zowel qua aantal als hygiëne. Dit komt overeen met conclusies uit ons onderzoek naar openbare toiletten. Er zijn 160 plaatsen in de stad waar men naar het toilet kan. Uit ons onderzoek blijkt echter dat de toiletten moeilijk vindbaar zijn. Zowel Stadsbeheer als het Burgerpanel komen beide tot de conclusie dat sommige toiletten ook vandalisme gevoelig en zeer onhygiënisch zijn. Die staan op kwetsbare plaatsen in de stad.

Lees hier ons advies aan de wethouder aangevuld met een onderzoeksrapport en een enquête onder vrienden.