Werkzaamheden Coolsingel

Augustus 2017

Een veiligere en groenere Coolsingel in 2020, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Mooie plannen en we kijken er naar uit. Maar als Burgerpanel zijn we ook benieuwd of de werkzaamheden gepaard gaan met zo min mogelijk overlast voor de burger. Zijn de afsluitingen en omleidingen logisch en veilig?

Wordt er in de nieuwe plannen genoeg rekening gehouden met de burger? Daarom besloten we vanaf april 2017 de werkzaamheden te monitoren. Regelmatig delen wij onze bevindingen met de projectleider ‘Herinrichting Coolsingel’ en uitten we onze zorgen en ons genoegen. In bijgaande brief aan de verantwoordelijk wethouder leest u wat we het afgelopen half jaar hebben geconstateerd bij de werkzaamheden.

De komende maanden en zelfs jaren blijven wij het project nauwgezet volgen.