Voedselbanken ver van huis?

December 2023

Vier Voedselbank Supermarkten in plaats van 30 voedselbankuitgiftepunten, dat levert veel problemen op voor de burgers die afhankelijk zijn van de voedselbank. De Voedselbank Rotterdam is een opzichzelfstaande organisatie en is dus niet van de gemeente. Wat de gemeente bijvoorbeeld wel kan doen is ervoor zorgen dat de burger daadwerkelijk een Voedselbank Supermarkt kan bereiken zonder hoge OV kosten.