Vliegen met inspraak?

Mei 2017

Rotterdam The Hague Airport wil uitbreiden. Dat betekent voor omwonenden waarschijnlijk een toename van het aantal vluchten en daarmee dus ook de overlast. Het Burgerpanel zocht uit of er voor de burger wel voldoende gelegenheid is geweest tot inspraak, of de informatie over de vermeende uitbreidingsplannen voldoende en begrijpelijk was en of de mening van de burger meegenomen wordt in het verdere besluitvormingsproces van de uitbreidingsplannen. We kwamen gelukkig tot de conclusie dat de burger zeker voldoende gelegenheid heeft gehad tot inspraak en dat de betrokken gebiedscommissies hieraan een goede impuls hebben gegeven. Echter we maken ons nog een beetje zorgen in hoeverre met luistert naar het oordeel van de omwonende. Er is namelijk bij hen geen draagvlak voor uitbreiding en uit het advies van de onafhankelijke verkenner lijkt er toch, binnen de gestelde normen, ruimte te zijn voor uitbreiding. Lees er alles over in ons rapport!