Vervoersplan RET 2025

Mei 2024

Met name vragen we in ons advies aandacht voor het inzetten van wijkbussen en deze te betrekken in het Vervoersplan 2025. 

Wijkbussen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om mensen te vervoeren. Hiermee valt bijvoorbeeld de mensen jonger van 55 jaar met een (tijdelijke) beperking buiten de boot. 

Ook verwachten wij dat nu de loopafstanden naar sommige haltes toenemen er meer gebruik gemaakt gaat worden van de fiets. Om te voorkomen dat er een fietsenchaos ontstaat dragen we de oplossing aan om op grote schaal fietsenstallingsvoorzieningen toe te passen bij metrostations en tram- en bushaltes. 

Lees ons hele advies en bevindingen, de bijlage en het vervoersplan 2025 .