Verder van huis?

Maart 2017

We onderzochten de gevolgen van de (vermeende) sluiting van de wijkgebouwen Odeon, Romeynshof en de Larenkamp. Als je een wijkgebouw sluit, wat valt er dan weg in de wijk? Zijn we met het verdwijnen van de wijkgebouwen verder van huis? Of vangen de Huizen van de Wijk het gemis op? Uit ons onderzoek bleek dat vooral grote verenigingen en evenementen uit de wijk verdwijnen. Verschraling van het aanbod dus. Aan de andere kant ontwikkelt Rotterdam steeds meer Huizen van de Wijk die de wijken moeten versterken. Alleen bieden de Huizen van de Wijk weinig tot geen ruimte voor het grotere verenigingsleven. Daarom adviseren wij de wethouder om bij het sluiten van de wijkgebouwen goed te kijken of en welk aanbod behouden kan blijven. Of maak van het wijkgebouw een Huis van de Wijk.