Taalbeleid inburgeren

November 2020

Een korte terugblik op een advies uit 2018. Met de nieuwe wet Inburgeringsbeleid op komst werd het tijd voor het Burgerpanel om te kijken wat er terecht is gekomen van het advies uit 2018. Daarin adviseerde het Burgerpanel om meer focus te leggen op taal(onderwijs) in de eerste plaats, in plaats van de focus op werk. Zorg daarbij voor een contactpersoon met voldoende mandaat om de inburgeraar echt op weg te helpen. Zorg voor maatwerk. Dit jaar blikten we met de gemeente Rotterdam terug en vooruit op het inburgeringsbeleid. Om de taaltrajecten te laten slagen is continue monitoring, bijsturing en ruimte in budget noodzakelijk. De gemeente Rotterdam is onderweg om dit te organiseren. Ook vragen wij aandacht voor de nieuwkomers die niet inburgeringsplichtig zijn en om die reden niet gefaciliteerd worden om de taal te leren. Een vervolgafspraak voor een update is gepland in de zomer van 2021.