Studentenhuisvesting

Januari 2022

Naast de absurd stijgende huizenprijs en het tekort aan woningen waar alle burgers last van hebben, wordt het er voor de studenten ook niet rooskleuriger op. Wat kunnen ze verwachten? Komen er straks, na corona, meer (internationale) studenten? Heeft de gemeente Rotterdam nog grip op haar beleid voor studentenhuisvesting? We zien halsreikend uit naar een plan dat zowel perspectief biedt als realistisch is. Na een aantal conclusies te hebben getrokken op basis van het Studentenakkoord heeft het Burgerpanel de gemeente een adviezen gegeven. Onder andere het advies jaarlijks een onderzoek te doen naar de stand van de studentenhuisvesting in Rotterdam en te kijken naar de wensen en eisen van studenten. Spiegelsessies te houden met de universiteiten, HBO en MBO instellingen uit de omgeving over de actuele studentenaantallen. Hopelijk worden deze opgepakt. Wij houden vinger aan de pols.