Schouw metrostations

Januari 2016

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie dat het Burgerpanel de metrostations en de directe omgeving bekijken vanuit de beleving van de reiziger. Daarbij passeren diverse aspecten de revue, zoals toegankelijkheid, schoonheid en  toestand van het onderhoud. Vorige keer is met name gekeken naar de aan- en  afwezigheid van voldoende stallingsmogelijkheid voor fietsen. De afgelopen zomer is speciaal gelet op de AED’s: de Automatische Externe Defibrillators die levens kunnen redden. Op diverse stations ontbreken die.