Schonere stad

November 2020

Sinds 2019 zijn we in gesprek met de gemeente Rotterdam over het zwerfafvalprobleem. Een probleem dat menig Rotterdammer aan het hart gaat, maar wat lastig te bestrijden lijkt. Ook omdat het voor een groot deel gaat over het gedrag van Rotterdammers zelf. Maar het probleem is er nu eenmaal en daar moet wat aan gedaan worden. Daarom heeft de gemeente Rotterdam een plan van aanpak geformuleerd ‘Een reisgids naar een schonere stad’. Wij hebben hier advies over uitgebracht. Want we misten in de aanpak bijvoorbeeld concrete meetbare doelstellingen. Taken en verantwoordelijkheden zijn wat ons betreft veel te verspnipperd en we missen bewonersinitiatieven vanuit de gemeente.