info@burgerpanelrotterdam.nl postbus 3226, 3003 AE Rotterdam privacy
Beverbpr

Samenwerking Stichting BeVeR met BurgerPanel
Rotterdam

Vanaf februari 2013 zijn de Stichting BeVeR en het Burgerpanel in  overleg of en hoe we zouden kunnen samenwerken. Op 18 juni is er een intentieverklaring getekend door Bever en het Burgerpanel. De bedoe-ling van deze intentieverklaring is uit te vinden of we in de toekomst wat nauwer kunnen samenwerken of dat we wellicht in elkaar opgaan.

Omdat Bever hoofdzakelijk advies geeft aan het college van B & W en de (staf)diensten van de Gemeente Rotterdam  over schoon, heel en veilig  en het Burgerpanel  een aandachtsgroep heeft o.a. ook op dat ge-bied, leek het ons ‘wijs’ uit beider organisaties twee of drie mensen te vragen gezamenlijk aan een onder-werp te willen werken.

Het onderwerp wordt door de groep gekozen en uitgewerkt.
De tijd is beperkt vanaf heden tot eind november.

Het resultaat kan een rapportje zijn maar ook een brief aan …………. (Sector / Dienst / College / Raad).

Eind november willen de beide stichtingsbesturen een korte evaluatie houden over hoe het samenwerken is verlopen.

En dan gaat het om:  

  • Hoe was de wijze van werken?
  • Hoe was de wijze van besluitvorming?
  • Doen we nagenoeg hetzelfde, of is het toch totaal verschillend (of ligt het ergens in het midden)?
  • Hoe vaak zijn we bij elkaar gekomen?
  • Wie heeft de lead genomen of gekregen?
  • Is het resultaat ‘verzendklaar’?

Mocht de groep ondersteuning nodig hebben dan kan men zich richten tot Rene de Jongh van BeVeR en/of Aart Martin de Jong van het Burgerpanel.

Klik hier voor het persbericht, waarvan hieronder de foto die gemaakt is na het tekenen van de intentieverklaring tussen BeVeR en het Burgerpanel.