Samenleven in één stad

Juli 2023

In de periode van september 2022 tot en met april 2023 zijn wij door het team Inclusief Samenleven geïnformeerd over de stadsgesprekken Samenleven. Aan de stadsgesprekken hebben enkele leden ook deelgenomen. Vervolgens vroeg Het college van B en W ons om schriftelijk te adviseren over het concept actieplan ‘Samenleven in één stad’.

De hoofdvraag is: in welke mate draagt dit actieplan Samenleven volgens het Burgerpanel bij aan de gelijkwaardigheid van iedere Rotterdammer? En wat is ons advies voor toekomstige stadsgesprekken?

Verder vroegen ze op welke delen uit het plan wij zouden willen adviseren, te benoemen wat er ontbreekt en ons eigen advies daarin vorm te geven.

Lees hier ons advies aan de wethouder. We ontvingen een collectieve reactie omdat ook de Brede Raad 010 en de adviesraad Antiracisme & Inclusie (ARI)) een advies hebben gegeven over het conceptplan.