Rotterdam loopt

December 2020

Lopen is de meest duurzame vorm van vervoer, alleen in Rotterdam nog lang niet altijd even comfortabel. Sinds 2018 staat zowel bij het Burgerpanel als bij de gemeente Rotterdam dit onderwerp op agenda. Het Burgerpanel bracht eerder advies uit dat comfortabel lopen in Rotterdam meer aandacht moet krijgen. In 2019 vond het internationale voetgangerscongres Walk 21 plaats waardoor in Rottedam het balletje is gaan rollen. Er zijn ‘city deals’ met andere steden gemaakt over wandelen en er is na een onderzoek over wandelen in je stad (Wil je met me lopen?) een ambitiedocument opgesteld door de gemeente Rotterdam: Rotterdam Loopt. Wij bogen ons over dit hoopvolle document en gaven advies hierover. Kleinere meetbare doelstellingen en concrete actieplannen ontbreken bijvoorbeeld nog, maar de gemeente geeft aan dat we dat binnenkort kunnen teruglezen in een actieplan ‘Rotterdam Loopt’. We kijken er naar uit! Bijgaand lees je ons complete advies over het ambitiedocument.