Rat in de stad

Januari 2018

De gemeente voert een actief bestrijdingsbeleid tegen de bruine rat in de stad. Het Burgerpanel vroeg zich af of deze maatregelen zoden aan de dijk zetten en of er geen gebieden en doelgroepen worden vergeten bij de bestrijding van de rat en of er nog meer alternatieven voor de bestrijding van de rat zijn? We hielden onder andere een mini-enquête onder onze vrienden en onderzochten de alternatieve bestrijdingsmethoden in de stad zoals het Rattenparadijs. Uit onze enquête bleek dat meer dan 90% van de ondervraagden het gevoel had dat de rattenoverlast was toegenomen of gelijk gebleven, in ieder geval niet afgenomen. Met bijgaande adviesbrief hebben we de wethouder dan ook gevraagd voldoende aandacht te blijven schenken aan de bestrijding van de rat en alternatieven zoals het ‘rattenparadijs’ van Creatief Beheer, mee te nemen in het bestrijdingsplan.