Metrostations, hoe staat het nu met…?

Februari 2019

Het Burgerpanel Rotterdam schouwt ieder jaar de metrostations van Rotterdam. We kijken dan of de stations schoon, heel en veilig zijn, of de bewegwijzering in orde is en hoe het staat met zaken als AED’s en toiletvoorzieningen. De uitkomsten rapporteren dan we vervolgens aan de RET en aan de gemeente. Want we kijken ook naar de omgeving rond de stations, zijn er voldoende fietsplekken, asbakken en is de verlichting in de avonduren voldoende? Dit jaar hebben de adviezen van voorgaande jaren erbij gepakt en hebben we gekeken op welke stations de afgelopen jaren echt actie nodig was volgens ons. Vervolgens hebben we de betreffende stations opnieuw bezocht. In bijgaande rapportage leest u het resultaat van deze follow-up-schouw. Nog niet alle bezochte stations zijn op orde wat ons betreft. Zo is er nog steeds behoefte aan meer fietsparkeerplekken, asbakken en betere verlichting buiten de stations.