Makkelijker gedaan dan gezegd

Maart 2019

Alle bewoners van Rotterdam krijgen op enig moment te maken met wijzigingen in of onderhoud aan straten, pleinen, parken e.d.. Zij vinden het belangrijk om goed en tijdig geïnformeerd te worden zodat ze goed voorbereid zijn op nieuwe situaties. Alleen lijkt de gemeente soms wat gemakkelijk aan de slag te gaan en schiet het informeren van de burger er soms bij in. Het Burgerpanel is daarom nagegaan of de informatievoorziening vanuit gemeente over veranderingen in de buitenruimte voldoet. Uit ons onderzoek blijkt dat de zgn. bewonersbrief veruit het beste instrument is om bewoners te bereiken. Digitale informatieverstrekking is minder effectief èn minder gewenst. Ook persoonlijk contact vanuit de gemeente naar de burger staat hoog in het vaandel bij de Rotterdammer. Wij adviseren de gemeente dan ook de bewonersbrief als standaard in te voeren bij wijzigingen in de buitenruimte en daarbij één contactpersoon aan te wijzen voor de betreffende bewoners.