Investeren en vergroenen in wijken buiten de ring

December 2022

De gemeente investeert minder in het onderhoud van groen en de bestrating in wijken buiten de ring dan in het centrum. Ondanks het monitoringssysteem met o.a. de landelijke Crow-methode dat de gemeente Rotterdam hanteert zorgt in de praktijk niet altijd voor de gewenste situatie. Ook lijkt het alsof tussentijdse onderhoud van bestrating en riolering vooral plaats als de veiligheid in het geding is. Uit het schouwen en uit de resultaten van de enquête onder de Vrienden blijkt dat burgers de staat van onderhoud in deze wijken als onvoldoende ervaren.

Lees hier ons advies aan de wethouder voorzien van een bijlage en enquête. De reactie van de wethouder vraagt om een inhoudelijke reactie van het burgerpanel. Wordt vervolgd.