Hoe staat de Mantelfoon en nu voor?

December 2023

De Mantelfoon is een belangrijk instrument om mantelzorgers te ontlasten. In 2021 is de Mantelfoon nog weinig bekend, in 2023 is die wel groter. Ondanks de vele activiteiten die WMO Radar ontplooid heeft, blijft het bereik te beperkt. We pleiten voor nog meer pr en hopen dat deze organisatie de komende periode haar bereik flink vergroot en voortgezet kan worden na 2025.