Het kunsttof!! Afvalbeleid…

April 2014

Rotterdam neemt kleine stapjes in het verbeteren van de afvalscheiding. Het scheiden van afval levert uiteindelijk een besparing op voor de verwerking van het afval. Dit zou de afvalstoffenheffing kunnen verlagen, maar wat schetst onze verbazing, de afvalstoffenheffing stijgt de afgelopen jaren alleen maar. Hoe dit komt, lees je in ons rapport.