Expertmeeting

In 2023 organiseren wij twee kleinschalige bijeenkomsten (20-30 personen) waar leden, geïnteresseerde burgers én experts samenkomen om een thema te bespreken. Deze thema’s zijn altijd verbonden aan aankomende adviezen!

Bijeenkomst ‘Koele Stad’ op 25 mei 2023.

Er zijn voor de lange termijn voldoende ideeën en plannen om hittestress en hitte- eilanden aan te pakken. Dit zijn structurele oplossingen door meer groen, maar ook aanpassing in renovatie en bouw.
Helaas zijn dit soort plannen niet binnen enkele maanden uitgevoerd! Dat betekent dat we nog een aantal zomers hete zomers tegemoet gaan. Daarom richten wij ons op korte termijn oplossingen!

Het programma bestond uit een gedeelte voor en na de pauze.

Voor de pauze vond een rondetafelgesprek plaats met experts* over hittestress, het beleidsplan van de gemeente en de maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden. Zowel gezondheid, openbare ruimte en technische oplossingen komen aan de orde. Twee leden van het burgerpanel haalden zoveel mogelijk kennis en voorbeelden op door vragen te stellen.

Na de pauze was het woord aan de zaal met geïnteresseerde Rotterdammers. Persoonlijke situaties als voorbeeld werden aangedragen maar ook kritische vragen aan de experts. Alle gedeelde kennis, presentaties, onderzoeksresultaten, verhalen, kritische vragen en aangedragen ideeën zijn een waardevolle input om tot een mooi advies te komen.

De verwachting is dat het advies na de zomer te vinden is op de website.

*Werkzaam bij de Gemeente Rotterdam, GGD, Coöperatie Tussentuinen en als onderzoeker Centre of Expertise Maatschappelijke Innovatie (EMI), tevens verbonden als docent aan de opleiding watermanagement Hogeschool Rotterdam.