Een woonvisie voor jonge starters?

December 2023

Een betaalbare en passende woning in de stad is steeds moeilijker te vinden. In de Woonvisie 2024 staat dat de gemeente de Rotterdammers perspectief wil bieden. Maar hoe geeft de gemeente vorm aan haar dienstverlenende rol op gebied van sociale huurwoningen voor jonge starters (18 – 35 jaar)? Daarover ziet het Burgerpanel weinig terug in de nieuwe woonvisie.

Lees hier het volledige advies.