Een nieuw Hofplein

April 2021

Het Hofplein gaat op de schop. De gemeente heeft plannen het plein aantrekkelijker te maken voor voetgangers en fietsers. Minder ruimte voor autoverkeer en meer groen. De herinrichtingsplannen ogen sympathiek en veelbelovend. Rotterdammers werden gevraagd mee te denken over dit herinrichtingsplan en via een digitale bewonersavonden kon worden gereageerd. Maar ook schriftelijk kwam er bij ons een verzoek binnen een reactie te geven op de geschetste herinrichting van het Hofplein. Uiteraard hebben we hier gehoor aan gegeven. Zo valt het ons op dat het plein vooral gezelliger moet worden, maar hebben wij hierover nogal wat twijfels gezien de hoeveelheid trams die per uur over Hofplein rijden. Ook missen we plannen voor fietsparkeren, kleinschalige horeca, een openbaar toilet (of verwijzing daarnaar) en vragen we ze expliciet te kijken naar de bestrating en of die aansluit bij de Coolsingel en andere toegangswegen.