Eén loket voor Inburgering

November 2023

In onze adviezen Bij de Les januari (2019) en Taalbeleid Inburgering (2020) pleitten we voor meer focus op taalverwerving en één centrale unit en één gemeentelijk aanspreekpunt voor de inburgeraar.

De gemeente ging in 2021 met de beste intenties aan de slag met een nieuwe opzet voor meer maatwerk. De wet Inburgering die pas in 2022 van kracht werd geeft de gemeente een grotere rol. Tijdens ons laatste gesprek in 2023 concludeerden we dat er geen centrale unit is voor inburgeraars. Hierdoor komt mogelijk maatwerk in gevaar. Aanleiding voor een vervolgadvies. Eind januari ontvingen we een reactie per brief waarin er puntsgewijs wordt ingegaan op ons advies.