Een hobbelige (op)rit van a naar b

Januari 2022

We kregen van enkele burgers de vraag of de gemeente eens wilde kijken naar de op- en afritten. Met name voor de deur van verzorgingshuizen. Opritten die niet goed te zien zijn zodat daar auto’s geparkeerd worden die de doorgang verstoren. Zou een arcering in een kleur op de stoep een oplossing kunnen bieden? Hoe zit het met het beleid van de aanpak van dit soort hinder? Voor welke doelgroepen zal een aanpassing tot verbetering leiden in de mobiliteit?

Ook burgers met een brommobiel ondervinden hinder als zij rechtstreeks van A naar B willen rijden. Dit probleem was onbekend. Blijkbaar hoort een brommobiel nergens bij. We gingen in gesprek en onderzochten het. Kan het weghalen of vervangen van alleen een verkeersbord al de doorgang voor brommobielen verbeteren? Waarschijnlijk is dat al voldoende.
Blijf vooral meekijken Rotterdammers, om de mobiliteit in de stad aangenamer te maken. De bevindingen en adviezen van de twee onderwerpen zijn samen in één brief aan de wethouder verstuurd. We kijken uit naar het resultaat van de gerealiseerde aanpassingen.

Bekijk meer adviezen

We moeten nog steeds

Vooral tijdens de lockdown was het tekort aan openbare toiletten in Rotterdam duidelijk te merken. Het advies was aanleiding in gesprek te gaan met de gemeente die zelf ook de noodzaak van uitbreiding inziet.

Vervolgadvies gasloos wonen

Een vervolgadvies over gasloos wonen. Over de rol van de de gemeente zich tijdens proces van energietransitie in het proefgebied Reijeroord.

Metrostation Maashaven, Rijnhaven en Zuidplein

Deels zijn gebreken uit ons advies van 2019 na de schouw van o.a. Maashaven overgenomen. Hoe beleeft de Rotterdammer de metrostations in 2022?