Een hobbelige (op)rit van a naar b

Januari 2022

We kregen van enkele burgers de vraag of de gemeente eens wilde kijken naar de op- en afritten. Met name voor de deur van verzorgingshuizen. Opritten die niet goed te zien zijn zodat daar auto’s geparkeerd worden die de doorgang verstoren. Zou een arcering in een kleur op de stoep een oplossing kunnen bieden? Hoe zit het met het beleid van de aanpak van dit soort hinder? Voor welke doelgroepen zal een aanpassing tot verbetering leiden in de mobiliteit?

Ook burgers met een brommobiel ondervinden hinder als zij rechtstreeks van A naar B willen rijden. Dit probleem was onbekend. Blijkbaar hoort een brommobiel nergens bij. We gingen in gesprek en onderzochten het. Kan het weghalen of vervangen van alleen een verkeersbord al de doorgang voor brommobielen verbeteren? Waarschijnlijk is dat al voldoende.
Blijf vooral meekijken Rotterdammers, om de mobiliteit in de stad aangenamer te maken. De bevindingen en adviezen van de twee onderwerpen zijn samen in één brief aan de wethouder verstuurd. We kijken uit naar het resultaat van de gerealiseerde aanpassingen.

Bekijk meer adviezen

pexels-shvets-production-7203839

Een woonvisie voor jonge starters?

Een passende woning vinden in Rotterdam is lastig. Voor jonge starters bijna onmogelijk. Ook in de sociale huursector. In de Woonvisie 2024 is er weinig aandacht voor deze doelgroep. Wordt het niet eens tijd voor de gemeente om een aparte woonvisie speciaal voor jonge starters te maken.
pexels-nils-held-13339252

Metroschouw najaar

Iedere metro schouw is weer anders. Tijdstippen, seizoenen of welke metrolijn zijn van invloed. Wat constant is zijn de drie vaste aspecten: Veilig, Heel en Schoon. Lees meer in het rapport over wat er naar voren kwam bij de metro schouw op de metrolijn A/B/C en de daarbij behorende metrostations vanaf Marconiplein tot en met Capelsebrug.
pexels-diogo-cacito-15009921

Hoe staat de Mantelfoon en nu voor?

De Mantelfoon is één centraal punt voor vragen van mantelzorgers en wil voorkomen dat mantelzorgers in Rotterdam overbelast raken. Ook alle Rotterdamse professionals die te maken hebben met mantelzorg kunnen hier terecht. Het is dus zaak dat de Mantelfoon een breed publiek bereikt en zijn missie kan voortzetten.