Een hobbelige (op)rit van a naar b

Januari 2022

We kregen van enkele burgers de vraag of de gemeente eens wilde kijken naar de op- en afritten. Met name voor de deur van verzorgingshuizen. Opritten die niet goed te zien zijn zodat daar auto’s geparkeerd worden die de doorgang verstoren. Zou een arcering in een kleur op de stoep een oplossing kunnen bieden? Hoe zit het met het beleid van de aanpak van dit soort hinder? Voor welke doelgroepen zal een aanpassing tot verbetering leiden in de mobiliteit?

Ook burgers met een brommobiel ondervinden hinder als zij rechtstreeks van A naar B willen rijden. Dit probleem was onbekend. Blijkbaar hoort een brommobiel nergens bij. We gingen in gesprek en onderzochten het. Kan het weghalen of vervangen van alleen een verkeersbord al de doorgang voor brommobielen verbeteren? Waarschijnlijk is dat al voldoende.
Blijf vooral meekijken Rotterdammers, om de mobiliteit in de stad aangenamer te maken. De bevindingen en adviezen van de twee onderwerpen zijn samen in één brief aan de wethouder verstuurd. We kijken uit naar het resultaat van de gerealiseerde aanpassingen.

Bekijk meer adviezen

Rotterdams nachtleven

De veranderingen aan het Schieblock zijn ook bij het Burgerpanel niet onopgemerkt gebleven. Met vele andere Rotterdammers hebben we ons afgevraagd wat die veranderingen gaan betekenen voor het uitgaansleven dat hier de afgelopen tien jaar succesvol tot stand is gekomen en voor de bezoekers.
Gemeente Rotterdam

Samenleven in één stad

Eigenlijk was het beleidsplan ‘Samenleven’ één opsomming van staand beleid, veelal reactief. De 50 stadsgesprekken lijken weinig invloed gehad te hebben. Opvallend is ook dat inburgering in tegenstelling tot wat het was, opeens een losstaand onderwerp is.

Koele Stad met hittestress

Hittestress is een toenemend verschijnsel in Rotterdam dat steeds meer mensen persoonlijk raakt. Het klimaat verandert en beleid voor lange termijnoplossingen heeft de gemeente wel. Maar hoe zit het met de korte termijn maatregelen?