Een brief aan wethouder Bokhove

Maart 2021

Na een onderzoek over autobezit en deelvervoer en een verdieping in het fietsparkeerplan centrum van de gemeente, concludeerde het Burgerpanel dat de huidige parkeervisie op de schop mag. Deelvervoer leidt er niet toe dat er minder auto’s in de stad komen of worden gebruikt. Uit ons onderzoek blijkt dat de meerderheid van de autobezitters de fiets gebruikt binnen de stad ipv de auto. Deelvervoer is voor autobezitters vaak geen optie. De fiets dus. Veruit het meest populaire vervoersmiddel onder Rotterdammers. Dat er vervolgens maar met mondjesmaat wordt gekeken naar fietsparkeervoorzieningen in de stad baart het Burgerpanel zorgen. Daarom een verzoek aan wethouder Bokhove om nog eens heel kritisch de parkeervoorzieningen voor auto’s, fietsen èn deelvervoer te bekijken in Rotterdam.