wijkhub

Wij(k) aan Zet

Is de weg naar meer zeggenschap in een nieuw democratisch systeem van 39 wijkraden beter te bewandelen. Je zou zeggen dat met 39 wijkraden de burgers meer betrokken zijn in de wijk en vooral meer op de hoogte zijn. In een eerste onderzoek naar de Wij(k) aan Zet komen er al een advies naar voren. Door de omvang van het onderwerp wordt het onderzoek in de tweede helft van 2024 voortgezet.

Eén loket voor Inburgering

Al in 2019 en 2020 gaven we advies om als gemeente meer focus te leggen op onder andere één gemeentelijk aanspreekpunt en loket voor de burger. In 2022 werd de wet Inburgering van kracht waarmee de gemeente een grotere rol heeft gekregen. Is er inmiddels één centrale unit voor inburgeraars?