Voedselbanken ver van huis?

De reorganisatie van de Voedselbank Rotterdam resulteert in vier Voedselbank Supermarkten in plaats van 30 voedselbankuitgiftepunten. Ook vanuit de wijkraden zijn er geluiden van zorgen dat deze doelgroep mogelijk extra getroffen wordt. Er zijn alternatieven om de schade te beperken.

Een woonvisie voor jonge starters?

Een passende woning vinden in Rotterdam is lastig. Voor jonge starters bijna onmogelijk. Ook in de sociale huursector. In de Woonvisie 2024 is er weinig aandacht voor deze doelgroep. Wordt het niet eens tijd voor de gemeente om een aparte woonvisie speciaal voor jonge starters te maken.

Metroschouw najaar

Iedere metro schouw is weer anders. Tijdstippen, seizoenen of welke metrolijn zijn van invloed. Wat constant is zijn de drie vaste aspecten: Veilig, Heel en Schoon. Lees meer in het rapport over wat er naar voren kwam bij de metro schouw op de metrolijn A/B/C en de daarbij behorende metrostations vanaf Marconiplein tot en met Capelsebrug.

Hoe staat de Mantelfoon en nu voor?

De Mantelfoon is één centraal punt voor vragen van mantelzorgers en wil voorkomen dat mantelzorgers in Rotterdam overbelast raken. Ook alle Rotterdamse professionals die te maken hebben met mantelzorg kunnen hier terecht. Het is dus zaak dat de Mantelfoon een breed publiek bereikt en zijn missie kan voortzetten.

Eén loket voor Inburgering

Al in 2019 en 2020 gaven we advies om als gemeente meer focus te leggen op onder andere één gemeentelijk aanspreekpunt en loket voor de burger. In 2022 werd de wet Inburgering van kracht waarmee de gemeente een grotere rol heeft gekregen. Is er inmiddels één centrale unit voor inburgeraars?

Bereikbaarheid in de stad met het OV

De eerste geluiden waren medio 2022 al in de lucht. Lijnen 4 en 8 dreigen opgeheven, verkort of verlegd te worden. Voor bewoners, met name ouderen en mindervaliden een schrikbeeld. Dat was voor het Burgerpanel Rotterdam reden om zich te verdiepen in het beleid en de plannen voor het OV in Rotterdam.

Rotterdams nachtleven

De veranderingen aan het Schieblock zijn ook bij het Burgerpanel niet onopgemerkt gebleven. Met vele andere Rotterdammers hebben we ons afgevraagd wat dat betekent voor de bezoekers van het uitgaansleven dat hier de afgelopen tien jaar succesvol tot stand is gekomen.

Samenleven in één stad

Eigenlijk was het beleidsplan ‘Samenleven’ één opsomming van staand beleid, veelal reactief. De 50 stadsgesprekken lijken weinig invloed gehad te hebben. Opvallend is ook dat inburgering in tegenstelling tot wat het was, opeens een losstaand onderwerp is.

Koele Stad met hittestress

Hittestress is een toenemend verschijnsel in Rotterdam dat steeds meer mensen persoonlijk raakt. Het klimaat verandert en beleid voor lange termijnoplossingen heeft de gemeente wel. Maar hoe zit het met de korte termijn maatregelen?