Rotterdam loopt

Lopen is de meest duurzame vorm van vervoer, alleen in Rotterdam nog lang niet altijd even comfortabel.

Schonere stad

Sinds 2019 zijn we in gesprek met de gemeente Rotterdam over het zwerfafvalprobleem.

Verkenning fietsparkeren Coolsingel

De Coolsingel wordt in 2021 eindelijk opgeleverd en dus moeten ook de voorzieningen, zoals het fietsparkeren, tegen die tijd op orde zijn.

Doorverbinden

Door ervaringen bij de leden van het Burgerpanel ging er weer een belletje rinkelen.

Taalbeleid inburgeren

Met de nieuwe wet Inburgeringsbeleid op komst werd het tijd voor het Burgerpanel om te kijken wat er terecht is gekomen van het advies uit 2018.

Armoede onder kinderen

In maart 2020 stuurden wij wethouder Grauss een adviesbrief over de armoedebestrijding onder kinderen onder de 18 jaar.

Gasvrij wonen

Eind 2019 presenteerde de gemeente Rotterdam vol trots 49 klimaatdeals die in onze regio zijn gemaakt. Goed nieuws dus.

Aanpassen regelgeving in coronatijd

We vroegen 500 Rotterdammers waar zij zich zorgen over maken in tijden van de Coronacrisis.