Vrienden van het Burgerpanel ontevreden over 14010

Zo nu en dan hoorde het Burgerpanel wel heel negatieve geluiden over 14010.

Zelfredzaamheid? Ja, mits….

Ook het Burgerpanel dook op het actuele onderwerp ‘zelfredzaamheid’.

Cameratoezicht

Al in 2015 vroeg de gemeente ons een bijdrage te leveren over de veiligheidsbeleving van de Rotterdammer in relatie toch de camera’s die wel of niet in hun buurt hangen.

Schouw metrostations

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie dat het Burgerpanel de metrostations en de directe omgeving bekijken vanuit de beleving van de reiziger.

Advies opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 was de opkomst laag. Dat is al jaren zo, in en buiten Rotterdam.