Cameratoezicht

Juni 2016

Al in 2015 vroeg de gemeente ons een bijdrage te leveren over de veiligheidsbeleving van de Rotterdammer in relatie toch de camera’s die wel of niet in hun buurt hangen. Dit in het kader van een stadsbrede evaluatie. de evaluatie had een wat lange aanloop, maar uiteindelijk mocht het Burgerpanel de veiligheidsbeleving in Katendrecht onderzoeken. Omdat we één gebied zelf nogal mager vonden, hebben we besloten ook de Saftlevenstraat en de Zwaerdecroonstraat nader te bekijken. Als er een camera in de straat hangt, voelt een bewoner zich dan veiliger? U kunt het uitgebreide antwoord lezen in ons rapport, maar we kunnen alvast wel verklappen dat bewoners eigenlijk geen idee hebben waarom er wel of geen camera hangt en of er iets met camera’s gebeurt. Kortom werk aan de winkel voor de gemeente voor wat betreft de communicatie rond cameratoezicht!