Bij de les

Januari 2019

In hoeverre is  of kan de gemeente verantwoordelijk zijn voor het wel of niet slagen van een taaltraject? Ondanks de hoopgevende nieuwe Rotterdamse Aanpak Statushouders (RAS) waarin meer maatwerk en begeleiding wordt beloofd ligt het zwaartepunt volgens het burgerpanel te veel op werk, arbeidsmarkt en mensen uit de bijstand te krijgen. Het Burgerpanel hecht eraan te benadrukken dat de focus primair zou moeten liggen op het verwerven van taalvaardigheid, wat in samenhang kan gaan met werk. Het laten slagen van taaltrajecten vergt continue monitoring, bijsturing en ruimte in budget. Kortom hoge eisen voor de gemeente om deze rol met kwaliteit te kunnen vervullen. In ons advies geven wij onze ideeën weer om het taaltraject te laten slagen.