Bereikbaarheid in de stad met het OV

September 2023

De eerste geluiden waren medio 2022 al in de lucht. Lijnen 4 en 8 dreigen opgeheven, verkort of verlegd te worden. Voor bewoners, met name ouderen en mindervaliden een schrikbeeld. Dat was voor het Burgerpanel Rotterdam reden om zich te verdiepen in het beleid en de plannen voor het OV in Rotterdam. Vrij snel na de start van het onderzoek werden we geconfronteerd met het Contourenplan Toekomstvast Tramnet van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De gemeente Rotterdam koos ervoor participatie via de wijkraden te laten lopen. Wijkraden hielden inspraakavonden, burgers tekende protest aan en deels met positief resultaat. Maar in hoeverre heeft de gemeente invloed op het Contourenplan waar meerdere steden bij zijn betrokken.

Lees hier ons advies aan de wethouder en zijn reactie.