ASO gedrag in het verkeer

September 2022

Het Burgerpanel Rotterdam krijgt veel klachten over ASO gedrag in het verkeer. Verkeersasociaal gedrag, zoals de officiële term is, is een moeilijk te definiëren begrip. Tolerantie verschilt van mens tot mens. Het ASO gedrag kent vele vormen: naast te veel decibellen van motoren, brommers en auto’s zorgen ook te hard rijden, door rood rijden, dubbel parkeren, parkeren op fietspaden, geen rekening houden met fietsers of minder validen voor gevaarlijke situaties en ergernis.

Handhaving van wet- regelgeving is geen eenvoudige zaak, maar wel noodzaak. Burgers krijgen de indruk dat er niet of nauwelijks gehandhaafd wordt. De invoering van 30 km-zones is een goede stap om onze stad leefbaarder en veiliger maken. Ook de geluidsoverlast zou moeten afnemen. Maar zonder handhaving zullen de effecten van deze maatregel niet groot genoeg zijn. Sterker nog er wordt een toename van ASO gedrag ervaren. Hoog tijd om gehoor te geven aan de burgers.