Armoede onder kinderen

Augustus 2020

In maart 2020 stuurden wij wethouder Grauss een adviesbrief over de armoedebestrijding onder kinderen onder de 18 jaar. Deze brief is eigenlijk een vervolg op ons onderzoek naar de besteding van de Klijnsmagelden. Vanuit dat onderzoek maakten wij ons vooral zorgen over het bereik van de doelgroep en de bureaucratie die daarom heen hangt. Daarom adviseerden wij de wethouder om meer in te zetten op schoolmaatschappelijk werkers. Verder mistten wij in de armoedebestrijding van de gemeente Rotterdam de primaire focus op de basisbehoeftes van kinderen. Een lidmaatschap van een sportvereniging is voor ieder kind een toegevoegde waarde, maar pas als alle basisbehoeftes zoals goede en voldoende kleding en voedsel op orde zijn.