Apps lust of last

December 2021

Met de SpotR kan je voor vertrek peilen of de buitenplek die je voor ogen hebt rustig is. Deze nieuw ontwikkelde app werd door het burgerpanel eind 2020 met een kleine enquête getoetst op gebruiksvriendelijkheid.

Er zijn nog veel meer apps. Dat roept een heleboel vragen bij ons op: Hoe is het eigenlijk gesteld met de communicatie van de gemeente apps. En welke beschikbare apps kunnen we zo opsommen? Gebruiken we die apps ook? Tijdens het gesprek met de gemeente komt naar voren dat van de 16 apps die we zo konden noemen, zij slechts van 9 eigenaar zijn. De rest lijkt qua vormgeving, door bijvoorbeeld de groene kleur, maar is van een andere organisatie. Via een enquête onder de vrienden van het Burgerpanel blijkt dat de meeste apps onbekend zijn en er geen behoefte aan is.
We hebben daarom met de gemeente overlegd over nut en noodzaak van apps. Kunnen bepaalde diensten gekoppeld worden in één app? Hoe worden de apps onder de burgers getest op gebruiksvriendelijkheid? Vooral een overzicht van alle apps van de gemeente op de eigen website zal niet misstaan.

Ons onderzoek heeft ervoor gezorgd dat de lijnen korter zijn en we elkaar weten te vinden als er qua dienstverlening iets getest moet worden of verbeterd kan worden.

Bekijk meer adviezen

Rotterdams nachtleven

De veranderingen aan het Schieblock zijn ook bij het Burgerpanel niet onopgemerkt gebleven. Met vele andere Rotterdammers hebben we ons afgevraagd wat die veranderingen gaan betekenen voor het uitgaansleven dat hier de afgelopen tien jaar succesvol tot stand is gekomen en voor de bezoekers.
Gemeente Rotterdam

Samenleven in één stad

Eigenlijk was het beleidsplan ‘Samenleven’ één opsomming van staand beleid, veelal reactief. De 50 stadsgesprekken lijken weinig invloed gehad te hebben. Opvallend is ook dat inburgering in tegenstelling tot wat het was, opeens een losstaand onderwerp is.

Koele Stad met hittestress

Hittestress is een toenemend verschijnsel in Rotterdam dat steeds meer mensen persoonlijk raakt. Het klimaat verandert en beleid voor lange termijnoplossingen heeft de gemeente wel. Maar hoe zit het met de korte termijn maatregelen?