Apps lust of last

December 2021

Met de SpotR kan je voor vertrek peilen of de buitenplek die je voor ogen hebt rustig is. Deze nieuw ontwikkelde app werd door het burgerpanel eind 2020 met een kleine enquête getoetst op gebruiksvriendelijkheid.

Er zijn nog veel meer apps. Dat roept een heleboel vragen bij ons op: Hoe is het eigenlijk gesteld met de communicatie van de gemeente apps. En welke beschikbare apps kunnen we zo opsommen? Gebruiken we die apps ook? Tijdens het gesprek met de gemeente komt naar voren dat van de 16 apps die we zo konden noemen, zij slechts van 9 eigenaar zijn. De rest lijkt qua vormgeving, door bijvoorbeeld de groene kleur, maar is van een andere organisatie. Via een enquête onder de vrienden van het Burgerpanel blijkt dat de meeste apps onbekend zijn en er geen behoefte aan is.
We hebben daarom met de gemeente overlegd over nut en noodzaak van apps. Kunnen bepaalde diensten gekoppeld worden in één app? Hoe worden de apps onder de burgers getest op gebruiksvriendelijkheid? Vooral een overzicht van alle apps van de gemeente op de eigen website zal niet misstaan.

Ons onderzoek heeft ervoor gezorgd dat de lijnen korter zijn en we elkaar weten te vinden als er qua dienstverlening iets getest moet worden of verbeterd kan worden.

Bekijk meer adviezen

We moeten nog steeds

Vooral tijdens de lockdown was het tekort aan openbare toiletten in Rotterdam duidelijk te merken. Het advies was aanleiding in gesprek te gaan met de gemeente die zelf ook de noodzaak van uitbreiding inziet.

Vervolgadvies gasloos wonen

Een vervolgadvies over gasloos wonen. Over de rol van de de gemeente zich tijdens proces van energietransitie in het proefgebied Reijeroord.

Metrostation Maashaven, Rijnhaven en Zuidplein

Deels zijn gebreken uit ons advies van 2019 na de schouw van o.a. Maashaven overgenomen. Hoe beleeft de Rotterdammer de metrostations in 2022?