Adviezen

Als Rotterdammer kun jij ook ook een onderwerp inbrengen voor een onderzoek en mogelijk een advies. Wij toetsen stadsbreed alle onderwerpen die onder de dienstverlening of veiligheid van de gemeente Rotterdam vallen.

Om je en beeld te geven vind je hieronder alle uitgebrachte adviezen en opiniestukken aan de gemeente Rotterdam over de periode 2016 tot heden.

to-kick-547640_1920

Vervoersplan RET 2025

Naar aanleiding van de Vervoersplannen van de RET voor 2025 is het Burgerpanel alert op een stadsberde reactie heirop. Met name pleiten we ervoor dat iedereen ook minder valide burgers of burgers op leeftijd gebruik kunnen blijven maken van het OV in onze stad.
wijkhub

Wij(k) aan Zet

Is de weg naar meer zeggenschap in een nieuw democratisch systeem van 39 wijkraden beter te bewandelen. Je zou zeggen dat met 39 wijkraden de burgers meer betrokken zijn in de wijk en vooral meer op de hoogte zijn. In een eerste onderzoek naar de Wij(k) aan Zet komen er al een advies naar voren. Door de omvang van het onderwerp wordt het onderzoek in de tweede helft van 2024 voortgezet.

Voedselbanken ver van huis?

De reorganisatie van de Voedselbank Rotterdam resulteert in vier Voedselbank Supermarkten in plaats van 30 voedselbankuitgiftepunten. Ook vanuit de wijkraden zijn er geluiden van zorgen dat deze doelgroep mogelijk extra getroffen wordt. Er zijn alternatieven om de schade te beperken.
pexels-shvets-production-7203839

Een woonvisie voor jonge starters?

Een passende woning vinden in Rotterdam is lastig. Voor jonge starters bijna onmogelijk. Ook in de sociale huursector. In de Woonvisie 2024 is er weinig aandacht voor deze doelgroep. Wordt het niet eens tijd voor de gemeente om een aparte woonvisie speciaal voor jonge starters te maken.
pexels-nils-held-13339252

Metroschouw najaar

Iedere metro schouw is weer anders. Tijdstippen, seizoenen of welke metrolijn zijn van invloed. Wat constant is zijn de drie vaste aspecten: Veilig, Heel en Schoon. Lees meer in het rapport over wat er naar voren kwam bij de metro schouw op de metrolijn A/B/C en de daarbij behorende metrostations vanaf Marconiplein tot en met Capelsebrug.
pexels-diogo-cacito-15009921

Hoe staat de Mantelfoon en nu voor?

De Mantelfoon is één centraal punt voor vragen van mantelzorgers en wil voorkomen dat mantelzorgers in Rotterdam overbelast raken. Ook alle Rotterdamse professionals die te maken hebben met mantelzorg kunnen hier terecht. Het is dus zaak dat de Mantelfoon een breed publiek bereikt en zijn missie kan voortzetten.
pexels-karolina-grabowska-4467860

Eén loket voor Inburgering

Al in 2019 en 2020 gaven we advies om als gemeente meer focus te leggen op onder andere één gemeentelijk aanspreekpunt en loket voor de burger. In 2022 werd de wet Inburgering van kracht waarmee de gemeente een grotere rol heeft gekregen. Is er inmiddels één centrale unit voor inburgeraars?

Bereikbaarheid in de stad met het OV

De eerste geluiden waren medio 2022 al in de lucht. Lijnen 4 en 8 dreigen opgeheven, verkort of verlegd te worden. Voor bewoners, met name ouderen en mindervaliden een schrikbeeld. Dat was voor het Burgerpanel Rotterdam reden om zich te verdiepen in het beleid en de plannen voor het OV in Rotterdam.

Rotterdams nachtleven

De veranderingen aan het Schieblock zijn ook bij het Burgerpanel niet onopgemerkt gebleven. Met vele andere Rotterdammers hebben we ons afgevraagd wat dat betekent voor de bezoekers van het uitgaansleven dat hier de afgelopen tien jaar succesvol tot stand is gekomen.
Gemeente Rotterdam

Samenleven in één stad

Eigenlijk was het beleidsplan ‘Samenleven’ één opsomming van staand beleid, veelal reactief. De 50 stadsgesprekken lijken weinig invloed gehad te hebben. Opvallend is ook dat inburgering in tegenstelling tot wat het was, opeens een losstaand onderwerp is.

Koele Stad met hittestress

Hittestress is een toenemend verschijnsel in Rotterdam dat steeds meer mensen persoonlijk raakt. Het klimaat verandert en beleid voor lange termijnoplossingen heeft de gemeente wel. Maar hoe zit het met de korte termijn maatregelen?

Investeren en vergroenen in wijken buiten de ring

Rotterdam is groter dan alleen het centrum. Investeren in wijken buiten de ring en deze te onderhouden is een groter budget nodig. Zo luidt een van onze adviezen.

We moeten nog steeds

Vooral tijdens de lockdown was het tekort aan openbare toiletten in Rotterdam duidelijk te merken. Het advies was aanleiding in gesprek te gaan met de gemeente die zelf ook de noodzaak van uitbreiding inziet.

Gasloos wonen vervolg

Een vervolgadvies over gasloos wonen. Over de rol van de de gemeente zich tijdens proces van energietransitie in het proefgebied Reijeroord.

Metrostation Maashaven, Rijnhaven en Zuidplein

Deels zijn gebreken uit ons advies van 2019 na de schouw van o.a. Maashaven overgenomen. Hoe beleeft de Rotterdammer de metrostations in 2022?

ASO gedrag in het verkeer

Het Burgerpanel Rotterdam krijgt veel klachten over ASO gedrag in het verkeer.

Studentenhuisvesting

Naast de absurd stijgende huizenprijs en het tekort aan woningen waar alle burgers last van hebben, wordt het er voor de studenten ook niet rooskleuriger op.

Een hobbelige (op)rit van a naar b

We kregen van enkele burgers de vraag of de gemeente eens wilde kijken naar de op- en afritten. Met name voor de deur van verzorgingshuizen.

Apps lust of last

Hoe is het eigenlijk gesteld met de communicatie van de gemeente apps?

Fietscoaches op de Coolsingel

In november 2020 hebben we het ontbreken van een plan voor fietsparkeren op de Coolsingel aangegeven bij de wethouder.

Mantelzorgers ontzorgen

Zorgen voor een ander, dat doen wekelijks ruim 80.000 Rotterdammers.

Een nieuw Hofplein

Het Hofplein gaat op de schop. De gemeente heeft plannen het plein aantrekkelijker te maken voor voetgangers en fietsers.

Een brief aan wethouder Bokhove

Deelvervoer leidt er niet toe dat er minder auto’s in de stad komen of worden gebruikt.

Rotterdam loopt

Lopen is de meest duurzame vorm van vervoer, alleen in Rotterdam nog lang niet altijd even comfortabel.

Doorverbinden

Door ervaringen bij de leden van het Burgerpanel ging er weer een belletje rinkelen.

Schonere stad

Sinds 2019 zijn we in gesprek met de gemeente Rotterdam over het zwerfafvalprobleem.

Verkenning fietsparkeren Coolsingel

De Coolsingel wordt in 2021 eindelijk opgeleverd en dus moeten ook de voorzieningen, zoals het fietsparkeren, tegen die tijd op orde zijn.

Taalbeleid inburgeren

Met de nieuwe wet Inburgeringsbeleid op komst werd het tijd voor het Burgerpanel om te kijken wat er terecht is gekomen van het advies uit 2018.

Armoede onder kinderen

In maart 2020 stuurden wij wethouder Grauss een adviesbrief over de armoedebestrijding onder kinderen onder de 18 jaar.

Gasvrij wonen

Eind 2019 presenteerde de gemeente Rotterdam vol trots 49 klimaatdeals die in onze regio zijn gemaakt. Goed nieuws dus.

Aanpassen regelgeving in coronatijd

We vroegen 500 Rotterdammers waar zij zich zorgen over maken in tijden van de Coronacrisis.

Zwerfafval

Zwerfafval. Helaas een bekend probleem in vele Rotterdamse straten.

Station Maashaven verdient beter!

Station Maashaven is op, klaar, over de datum en dus moet er wat ons betreft snel wat gedaan worden aan de huidige Oostbloksfeer van het station.

Hoe staat het met de Klijnsmagelden?

In 2017 en 2018 heeft de gemeente 6 miljoen extra ontvangen van het Rijk om kinderen in armoe onder de 18 te ondersteunen in natura

Makkelijker gedaan dan gezegd

Alle bewoners van Rotterdam krijgen op enig moment te maken met wijzigingen in of onderhoud aan straten, pleinen, parken e.d..

Metrostations, hoe staat het nu met…?

Het Burgerpanel Rotterdam schouwt ieder jaar de metrostations van Rotterdam.

Bestrating nieuwe Coolsingel

Een flink half jaar hebben we de werkzaamheden aan de nieuwe Coolsingel gemonitord.

Bij de les

In de Rotterdamse Aanpak Statushouders (RAS) lezen we meer over het Rotterdamse inburgeringsbeleid en dat geeft hoop.

Laadpaal 010

De stad staat er inmiddels vol mee; met oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Fietsparkeren? Ons een zorg!

De Coolsingel wordt vernieuwd. We moeten de grootse herinrichting de komende tijd even uitzitten, maar daarna zijn we met zijn allen een stadsboulevard rijker.

Duurzaam wonen in Rotterdam

Hoe gaat het in Rotterdam met het verduurzamen van de particuliere woningmarkt? Wat kan de gemeente doen om dit te stimuleren?

Gelijk oversteken

Een paar ongelukkige en gevaarlijke kruisingen in Rotterdam hebben ons ertoe gezet de voetgangersveiligheid van Rotterdam beter te bekijken.

Luchtsingel; staat en toekomst van een markant stadsinitiatief

Een aantal jaar geleden werd Rotterdam een Luchtsingel rijker. Een mooie zonnige verbinding van Centraal Station naar de Hofbogen

Rat in de stad

De gemeente voert een actief bestrijdingsbeleid tegen de bruine rat in de stad.

Code rood voor groene sloper

De Japanse Duizendknoop groeit in Rotterdam, een onschuldig uitziend plantje, door veel mensen gezien als sierplant.

010-Garage in de etalage

Begin dit jaar zijn we op uitnodiging van Stadsbeheer op expeditie gegaan in de Schouwburgplein-garage.

Een nieuwe Rotterdamse ondergrondse vuilcontainer

‘Hoe moet die eruit komen te zien?’ Dat vroeg de Roteb aan ons deze zomer.

Werkzaamheden Coolsingel

Een veiligere en groenere Coolsingel in 2020, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Mooie plannen en we kijken er naar uit

Er gaat een belletje rinkelen…

Eerder toetsten we de kwaliteit van de dienstverlening van het gemeentelijk informatienummer 14010.

Vliegen met inspraak?

Rotterdam The Hague Airport wil uitbreiden. Dat betekent voor omwonenden waarschijnlijk een toename van het aantal vluchten en daarmee dus ook de overlast.

Verder van huis?

We onderzochten de gevolgen van de (vermeende) sluiting van de wijkgebouwen Odeon, Romeynshof en de Larenkamp.

Waterbewust Rotterdam

Bent u zich bewust van het feit dat u zelf maatregelen kunt treffen tegen wateroverlast?

Metrostations: avondschouw en AED’s nog niet op orde

Het was weer tijd om met een aantal leden van het Burgerpanel de metrostations te schouwen.

Iedereen moet….

Ja, iedereen moet, een keer. Als je aan het winkelen bent, een festival bezoekt of tijd in een recreatiegebied doorbrengt.

Vrienden van het Burgerpanel ontevreden over 14010

Zo nu en dan hoorde het Burgerpanel wel heel negatieve geluiden over 14010.

Zelfredzaamheid? Ja, mits….

Ook het Burgerpanel dook op het actuele onderwerp ‘zelfredzaamheid’.

Cameratoezicht

Al in 2015 vroeg de gemeente ons een bijdrage te leveren over de veiligheidsbeleving van de Rotterdammer in relatie toch de camera’s die wel of niet in hun buurt hangen.

Schouw metrostations

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie dat het Burgerpanel de metrostations en de directe omgeving bekijken vanuit de beleving van de reiziger.

Advies opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 was de opkomst laag. Dat is al jaren zo, in en buiten Rotterdam.

Buurtbeleving

Uit ons onderzoek ‘De aantrekkelijke stad´ bleek dat Rotterdammers trots zijn op hun stad.

Zustersteden Rotterdam

Ja, u leest het goed, zustersteden. Wat zijn dat nou eigenlijk en hoeveel zustersteden heeft Rotterdam dan?

De boodschappentas

De vele plastic boodschappentassen die door onze stad worden gesjouwd, baarde wethouder Alexandra van Huffelen enige zorgen

Advies aantrekkelijke stad

Rotterdam. De stad van de architectuur. Manhattan aan de Maas. Mooiste stad van Europa in 2015.

Advies stadswinkels

We maken allemaal wel een paar keer per jaar gebruik van de Stadswinkels. Hoe functioneren de stadswinkels?

Advies afsluiting Maastunnel

Hoe kom je nu op en van Zuid zonder Maastunnel?

Productie fietsplezier

Wethouder Langenberg vroeg ons de knelpunten op de fietsroute van Noord naar Zuid (Schiekade, Coolsingel, Erasmusbrug) nader te bekijken

Advies zonnestadion

Geloof het of niet maar voor dit advies werden we geïnspireerd door de Amsterdammers.

Het kunsttof!! Afvalbeleid…

Rotterdam neemt kleine stapjes in het verbeteren van de afvalscheiding.

Ontposting

Print of Byte?

Bezuiniging

Geen centje pijn?

Regelgeving

‘Tabé rosé!‘ – Regelgeving bij middelgrote en kleinere evenementen.

e-Participatie

eParticipatie, toekomst in Rotterdam?

1e lustrum

Het BurgerPanelRotterdam leeft!

Burgerinitiatief

Waar blijft dat burgerinitiatief?

Het loket

Geeft Rotterdam antwoord?

WMO

Lappendeken met rafelrandjes

Architectuur

Kunnen wij hierop bouwen?

Woorden en daden

Geen Woorden Maar Daden – Een evaluatie

Klimaat

Rotterdammers over Klimaatverandering – Rotterdam Climate Initiative als (on)zichtbaar fenomeen.

Wij willen wonen

Ervaringen van woningzoekenden

Bakens

Kerkgebouwen leven – Ervaren Rotterdammers kerkgebouwen als een baken?

Bijzondere bijstand

Tegenvallers en Meevallers – Over het financiële vangnet in Rotterdam

Gastvrij

Een dagje Rotterdam….. Hoe welkom voel je je?

Begrijpelijk

Als u begrijpt wat de gemeente bedoelt…

Bouwput

Wie een kuil graaft…

Nadien 2

Kunt u mij de weg op ROTTERDAM.NL vertellen, mevrouw / meneer?

Groen

GROENGROEN – Wat vinden de Rotter-dammers van het groen in hun wijk?

Opgeruimd

Opgeruimd… staat netjes, meningen over vervuiling van de straat

Nadien 1

De mogelijkheden van de nieuwe zoekmachine Nadine

Fiets

Hoe ik mijn fiets stal…

Stadswinkel

Hoe bekend, bereikbaar en toegankelijk zijn de stadswinkels?