Advies opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen

Januari 2016

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 was de opkomst laag. Dat is al jaren zo, in en buiten Rotterdam. Echter, dit keer was er ook een opvallend hoog aantal onjuist ingevulde – en dus ongeldige – stembiljetten. Burgers dus, die wel hun stem wilden uitbrengen, maar die dat niet, waarschijnlijk per ongeluk, op de goede manier deden. Dat maakt het des te belangrijker om de voorlichting te verbeteren.