Aanpassen regelgeving in coronatijd

Mei 2020

We vroegen 500 Rotterdammers waar zij zich zorgen over maken in tijden van de Coronacrisis. Waar moet de gemeente Rotterdam op letten of extra aandacht aan besteden? Naar aanleiding van deze mini-enquete stelde het Burgerpanel een advies op voor het College. Zo wordt er extra aandacht gevraagd voor de kwetsbare doelgroepen in onze stad, verzoeken Rotterdammers om betere handhaving van de Coronamaatregelen en ook het ophalen van vuilnis vraagt in deze tijd om een andere aanpak.