info@burgerpanelrotterdam.nl postbus 3226, 3003 AE Rotterdam

Laatste adviezen en opiniestukken

Hieronder vindt u een overzicht van de door ons uitgebrachte en aan de betrokken wethouder aangeboden adviezen (en enkele opiniestukken) over de periode 2014 tot heden. In het overzicht kunt u PDF’s downloaden van de samenvatting, het rapport en de reactie van de wethouder op het advies, voorzover aanwezig. 

EEN NIEUWE ROTTERDAMSE ONDERGRONDSE VUILCONTAINER

‘Hoe moet die eruit komen te zien?’ Dat vroeg de Roteb aan ons deze zomer. En dus gingen we eind augustus aan de slag met een aantal Rotterdammers tijdens een brainstorm. Alle mitsen en maren lieten we varen en we droomden weg bij de meeste praktische en de mooiste container die we konden bedenken. Zo vonden we dat het uiterlijk wel wat vrolijker kon en het vulgat mag zeker groter. Ook zou het mooi zijn als de container ons afval scheidt en niet wijzelf. Niet helemaal realistisch misschien, maar dat hoefde ook niet volgens de opdracht van de Roteb. Bijgaand de resultaten van de brainstrom. Deze resultaten neemt Roteb mee in de ontwikkeling van de nieuwe container die er voor alle Rotterdammers gaat komen. Wij zijn benieuwd naar het uiteindelijk resultaat van de Roteb, we houden u op de hoogte!

Rapport

WERKZAAMHEDEN COOLSINGEL

Sinds april 2017 zijn de werkzaamheden op en rond de Coolsingel gestart met als doel een veiligere en groenere Coolsingel in 2020, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Mooie plannen en we kijken er naar uit. Maar als Burgerpanel zijn we ook benieuwd of de werkzaamheden gepaard gaan met zo min mogelijk overlast voor de burger. Zijn de afsluitingen en omleidingen logisch en veilig?

Wordt er in de nieuwe plannen genoeg rekening gehouden met de burger? Daarom besloten we vanaf april 2017 de werkzaamheden te monitoren. Regelmatig delen wij onze bevindingen met de projectleider ‘Herinrichting Coolsingel’ en uitten we onze zorgen en ons genoegen. In bijgaande brief aan de verantwoordelijk wethouder leest u wat we het afgelopen half jaar hebben geconstateerd bij de werkzaamheden.

De komende maanden en zelfs jaren blijven wij het project nauwgezet volgen.

Rapport

ER GAAT EEN BELLETJE RINKELEN…

Eerder toetsten we de kwaliteit van de dienstverlening van het gemeentelijk informatienummer 14010. De resultaten waren wat ons betreft onder de maat en wij adviseerden de wethouder actie te ondernemen om het imago van 14010 op te poetsen. Wethouder Visser gaf echter aan onze resultaten niet te herkennen en andere uitkomsten, meer positieve, uit hun eigen klanttevredenheidsonderzoek te kennen.

‘Hoe kan dit?’ vroegen wij ons af. Reden om dieper te duiken in de werking van 14010. Waarom heeft het Burgerpanel en haar achterban een voornamelijk negatief beeld van deze vorm van dienstverlening en de gemeente een voornamelijk positief beeld? Inmiddels is het belletje gaan rinkelen en kwamen we er achter dat de enquete van de gemeente de lading en de uitkomst van het volledige telefoongesprek niet dekt. Ook valt er wat ons betreft nog een verbeterslag te maken met doorverwijzingen, terugbelverzoeken en de afhandeling van de eigenlijke vraag.

Lees hier al onze bevindingen en adviezen over 14010.

Rapport

 

VLIEGEN MET INSPRAAK?

Rotterdam The Hague Airport wil uitbreiden. Dat betekent voor omwonenden waarschijnlijk een toename van het aantal vluchten en daarmee dus ook de overlast. Het Burgerpanel zocht uit of er voor de burger wel voldoende gelegenheid is geweest tot inspraak, of de informatie over de vermeende uitbreidingsplannen voldoende en begrijpelijk was en of de mening van de burger meegenomen wordt in het verdere besluitvormingsproces van de uitbreidingsplannen. We kwamen gelukkig tot de conclusie dat de burger zeker voldoende gelegenheid heeft gehad tot inspraak en dat de betrokken gebiedscommissies hieraan een goede impuls hebben gegeven. Echter we maken ons nog een beetje zorgen in hoeverre met luistert naar het oordeel van de omwonende. Er is namelijk bij hen geen draagvlak voor uitbreiding en uit het advies van de onafhankelijke verkenner lijkt er toch, binnen de gestelde normen, ruimte te zijn voor uitbreiding. Lees er alles over in ons rapport!

 

VERDER VAN HUIS?

We onderzochten de gevolgen van de (vermeende) sluiting van de wijkgebouwen Odeon, Romeynshof en de Larenkamp. Als je een wijkgebouw sluit, wat valt er dan weg in de wijk? Zijn we met het verdwijnen van de wijkgebouwen verder van huis? Of vangen de Huizen van de Wijk het gemis op? Uit ons onderzoek bleek dat vooral grote verenigingen en evenementen uit de wijk verdwijnen. Verschraling van het aanbod dus. Aan de andere kant ontwikkelt Rotterdam steeds meer Huizen van de Wijk die de wijken moeten versterken. Alleen bieden de Huizen van de Wijk weinig tot geen ruimte voor het grotere verenigingsleven. Daarom adviseren wij de wethouder om bij het sluiten van de wijkgebouwen goed te kijken of en welk aanbod behouden kan blijven. Of maak van het wijkgebouw een Huis van de Wijk.

Rapport

 

WATERBEWUST ROTTERDAM

Bent u zich bewust van het feit dat u zelf maatregelen kunt treffen tegen wateroverlast? Weet u dat als het stortregent u beter de kraan even niet kunt aanzetten om de riolering te ontlasten die op dat moment volloopt? Of dat u door het ontkoppelen van de regenpijp de riolering ontlast of door te zorgen voor meer groen in uw tuin of straat u ook zorgt voor een betere waterafvoer? De meeste mensen namelijk niet. Bij de gemeente Rotterdam staan wateroverlast en duurzame oplossingen daartegen hoog op de agenda. Wij vinden alleen dat de burger nog beter op de hoogte gebracht kan worden over de te nemen maatregelen. Alle kleine beetjes helpen. Want de Rotterdammer is nog lang niet waterbewust. Lees er alles over in ons rapport: Waterbewust Rotterdam.

Rapport

METROSTATIONS: AVONDSCHOUW EN AED’S NOG NIET OP ORDE

Het was weer tijd om met een aantal leden van het Burgerpanel de metrostations te schouwen. Dit doen we jaarlijks. Vorig jaar hebben we naast de reguliere zaken als schoon, heel en veilig, ook gekeken naar de aan- en afwezigheid van de AED’s. Ook dit jaar hebben we de AED’s meegenomen in onze schouw en wat blijkt? Er zijn meer AED’s aangeschaft, maar de bereikbaarheid is verslechterd ten aanzien van vorig jaar aangezien de bezetting van de balies is afgenomen door bezuinigingen. Wie zorgt dus dat de AED gepakt kan worden en wie gaat hem gebruiken?

Lees hier ons hele rapport.

Rapport

IEDEREEN MOET…..

Ja, iedereen moet, een keer. Als je aan het winkelen bent, een festival bezoekt of tijd in een recreatiegebied doorbrengt. We moeten op een dag allemaal wel een keer gebruik maken van het toilet en om die reden dook het Burgerpanel in de wereld van de openbare toiletvoorzieningen in Rotterdam. Is onze wereldstad voorzienend genoeg op dit gebied en wat zijn de toekomstplannen van de gemeente? Het Burgerpanel doorkruiste de stad en sprak met bewoners, ondernemers en bezoekers. Nog lang niet alle logische plekken in Rotterdam beschikken over een openbaar toilet. Maar daar gaat verandering in komen, de gemeente ontwikkelt de komende jaren nieuwe voorzieningen en op nieuwe locaties. Prima plannen, alleen blijkt uit ons onderzoek dat het imago van openbare toiletten slecht is. Zinvol is dus om daar eerst aandacht aan te besteden voordat er peperdure zelfreinigende toiletten worden geplaatst. Benieuwd naar het hele verhaal en de reactie van het projectmanagement van de gemeente op ons onderzoek? Je kunt hier het rapport downloaden.

Rapport

VRIENDEN VAN HET BURGERPANEL ONTEVREDEN OVER 14010

Zo nu en dan hoorde het Burgerpanel wel heel negatieve geluiden over 14010. We besloten daarom onder de vrienden van het Burgerpanel een korte enquete te houden over dit informatienummer. Was het werkelijk alleen maar kommer en kwel? We moeten helaas concluderen dat het er inderdaad niet best voorstaat met 14010. Zo bleek uit onze enquete dat bijna de helft van de respondenten geen antwoord kreeg op zijn vraag. Daarbij is een derde van de respondenten niet tevreden over de klantvriendelijkheid van de medewerkers van 14010. Reden om ons rapport voor te leggen aan de verantwoordelijk wethouder en directeur Publiekszaken. Zij herkennen onze uitkomsten van de enquête niet en nodigden ons uit voor een bezoek aan het call center. Naar aanleiding hiervan starten we in 2017 een nieuw,  meer kwalitatief onderzoek naar het slechte imago van 14010.

Rapport

ZELFREDZAAMHEID? JA, MITS…

Ook het Burgerpanel dook op het actuele onderwerp ‘zelfredzaamheid’. Wat houdt dit nu eigenlijk in en wat verwacht de gemeente van de Rotterdamse burger als het gaat om zelfredzaamheid? Dat waren vragen waar we een antwoord op probeerden te krijgen. We onderzochten de verwachtingen rond de zelfredzaamheid van ouderen. Wat verwacht de oudere Rotterdammer zelf? Vanuit de ouderen kwam vooral naar voren dat het voeren van eigen regie een voorwaarde is om zelfredzaam te kunnen en willen zijn. Dus prima om zelf de handen uit de mouwen te steken, maar de voorzieningen vanuit de gemeente moeten dan ook wel toereikend zijn. Uiteindelijk hebben we aanbevelingen gedaan aan de hand van 3 onvermijdelijke peilers; mobiliteit, communicatie en de leefomgeving. We hopen dat het onze bevindingen en ons rapport een steuntje in de rug zijn voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Lees hier ons hele rapport.

Rapport

CAMERATOEZICHT

Al in 2015 vroeg de gemeente ons een bijdrage te leveren over de veiligheidsbeleving van de Rotterdammer in relatie toch de camera’s die wel of niet in hun buurt hangen. Dit in het kader van een stadsbrede evaluatie. de evaluatie had een wat lange aanloop, maar uiteindelijk mocht het Burgerpanel de veiligheidsbeleving in Katendrecht onderzoeken. Omdat we één gebied zelf nogal mager vonden, hebben we besloten ook de Saftlevenstraat en de Zwaerdecroonstraat nader te bekijken. Als er een camera in de straat hangt, voelt een bewoner zich dan veiliger? U kunt het uitgebreide antwoord lezen in ons rapport, maar we kunnen alvast wel verklappen dat bewoners eigenlijk geen idee hebben waarom er wel of geen camera hangt en of er iets met camera’s gebeurt. Kortom werk aan de winkel voor de gemeente voor wat betreft de communicatie rond cameratoezicht!

Rapport

SCHOUW METROSTATIONS

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie dat het Burgerpanel de metrostations en de directe omgeving bekijken vanuit de beleving van de reiziger. Daarbij passeren diverse aspecten de revue, zoals toegankelijkheid, schoonheid en  toestand van het onderhoud. Vorige keer is met name gekeken naar de aan- en  afwezigheid van voldoende stallingsmogelijkheid voor fietsen. De afgelopen zomer is speciaal gelet op de AED’s: de Automatische Externe Defibrillators die levens kunnen redden. Op diverse stations ontbreken die.

Rapport

ADVIES OPKOMSTBEVORDERING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 was de opkomst laag. Dat is al jaren zo, in en buiten Rotterdam. Echter, dit keer was er ook een opvallend hoog aantal onjuist ingevulde – en dus ongeldige – stembiljetten. Burgers dus, die wel hun stem wilden uitbrengen, maar die dat niet, waarschijnlijk per ongeluk, op de goede manier deden. Dat maakt het des te belangrijker om de voorlichting te verbeteren.

BUURTBELEVING

Uit ons onderzoek ‘De aantrekkelijke stad´ bleek dat Rotterdammers trots zijn op hun stad. Maar over de eigen woonomgeving was 40 procent van de ondervraagden veel minder positief. Reden voor het Burgerpanel om in te zoomen op drie Rotterdamse wijken, namelijk Carnisse, Lombardijen en Oud-Mathenesse.

Ben je benieuw wat de uitkomsten per wijk zijn en wat de reactie van de gemeente was?

Rapport

ZUSTERSTEDEN ROTTERDAM

Ja, u leest het goed, zustersteden. Wat zijn dat nou eigenlijk en hoeveel zustersteden heeft Rotterdam dan? Dat vroeg het Burgerpanel zich ook af en ging op onderzoek uit. Wat blijkt, Rotterdam heeft om precies te zijn 12 zustersteden, maar ook 14 partnersteden en ook nog eens 4 zusterhavens. Gezellig, maar wat is het doel van deze stedenbanden en heeft de Rotterdamse burger er ook wat aan? En mogen we dan ook nog even vragen wat het kost?

Rapport

DE BOODSCHAPPENTAS

De vele plastic boodschappentassen die door onze stad worden gesjouwd, baarde wethouder Alexandra van Huffelen enige zorgen. Of we daar als Burgerpanel ons een keer over wilden buigen. Natuurlijk! De wereld van de plastic boodschappentas ziet er sinds januari 2016 gelukkig veel rooskleuriger uit dankzij de landelijke politiek, maar in 2015 adviseerde het Burgerpanel de gemeente om het grote aantal plastic tassen in onze stad te verminderen door als gemeente een milieuvriendelijke tas te ontwikkelen van bijvoorbeeld stevig jute. Als de tas eenmaal versleten is, kan hij voor andere doeleinden hergebruikt worden of hij kan op de composthoop.

Rapport

ADVIES AANTREKKELIJKE STAD

Rotterdam. De stad van de architectuur. Manhattan aan de Maas. Mooiste stad van Europa in 2015. En ga zo nog maar even door. Rotterdam komt tegenwoordig op talloze (inter)nationale lijstjes voor. Iets waar we als Rotterdammer trost op mogen zijn. Maar zijn we dat ook? Wat vindt de gemiddelde Rotterdammer van zijn eigen stad? Tijd voor het Burgerpanel om de straat op te gaan en de Rotterdammer het hemd van het lijf te vragen. En wat blijkt? 80% van de ondervraagden geeft zijn of haar stad een dikke voldoende. Want trots dat zijn, maar we zouden ook geen Rotterdammer zijn als we niet nog een puntje van kritiek kunnen  toevoegen. Zo is er in het centrum te weinig groen, betreuren we de sluiting van de vele buurthuizen en wijkgebouwen, zijn de aansluitingen van het OV niet altijd optimaal en maakt men zich bijvoorbeeld zorgen om leegstand van winkel- en kantoorpanden. Daarom ook het advies aan de gemeente om te blijven luisteren naar haar inwoners.

Rapport

ADVIES STADSWINKELS

We maken allemaal wel een paar keer per jaar gebruik van de Stadswinkels. Hoe functioneren de stadswinkels? Het Burgerpanel ging undercover en bestuurde een aantal winkels en legde de feiten naast elkaar op tafel. Over het algemeen komen de winkels van de gemeente er goed vanaf. De wachttijden zijn acceptabel, de medewerkers vriendelijk, de ruimtes zijn schoon en voorzien van net meubilair en sommige winkels hebben een speelhoek. Mindere punten zijn de gehorigheid en soms beperkte mate van privacy. Ook het maken van een afspraak via de website is niet voor iedereen even duidelijk wat soms een lange wachttijd kan opleveren.

Datum aanbieding 4 maart 2015

Rapport

ADVIES AFSLUITING MAASTUNNEL

Hoe kom je nu op en van Zuid zonder Maastunnel? Dan gaat het zeker druk worden op de Erasmusbrug en in de rest van de stad. Het Burgerpanel stelde aan de hand van de sluiting van de Boerengatbrug een aantal aandachtspunten en ideeën op.  Behalve de alternatieve routes voor autoverkeer mogen we zeker de fietser en voetganger niet vergeten in dit verhaal.

Datum aanbieding 3 december 2014

Rapport

ADVIES ZONNESTADION

Geloof het of niet maar voor dit advies werden we geïnspireerd door de Amsterdammers. De ArenA gaat namelijk met zijn zonnedak 200 gezinnen per jaar voorzien van stroom. Het Burgerpanel vindt dat een goed idee voor het nieuwe Feyenoordstadion en onderzocht hoe we het nog beter zou kunnen doen dan de Amsterdammers. Lees hier het advies en de reactie van de gemeente.

Datum aanbieding 4 juni 2014

Rapport

HET KUNSTSTOF!! AFVALBELEID…

Rotterdam neemt kleine stapjes in het verbeteren van de afvalscheiding. Het scheiden van afval levert uiteindelijk een besparing op voor de verwerking van het afval. Dit zou de afvalstoffenheffing kunnen verlagen, maar wat schetst onze verbazing, de afvalstoffenheffing stijgt de afgelopen jaren alleen maar. Hoe dit komt, lees je in ons rapport.

Datum aanbieding 9 april 2014

Rapport

Rapport 2

PRODUCTIE FIETSPLEZIER

Wethouder Langenberg vroeg ons de knelpunten op de fietsroute van Noord naar Zuid (Schiekade, Coolsingel, Erasmusbrug) nader te bekijken. Om het verhaal compleet te maken, besloot het Burgerpanel om ook gelijk de fietsroute van Oost naar West mee te nemen in dit onderzoek.

Datum aanbieding 9 april 2014

Rapport 1

Rapport 2

Als u geïnteresseerd bent in eerdere adviezen, klik dan hier (2006 – 2009) of hier (2010 – 2013).